Leitung und Administration

Leitung

Kathrin Futter

Kathrin Futter

Prorektorin Ausbildung

T +41 41 859 05 82

kathrin.futter@phsz.ch
Katharina Götsch Itin

Katharina Götsch Itin

Leiterin Stabstelle Hochschuldidaktik und Führungsunterstützung

+41 41 859 05 02

+41 79 769 81 53

katharina.goetsch@phsz.ch

Masterstudiengang

Martin Hermida

Martin Hermida

Leiter Studiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

T +41 41 859 05 37

martin.hermida@phsz.ch
Karin Stebler

Karin Stebler

Sachbearbeiterin Ausbildung

T +41 41 859 05 18

karin.stebler@phsz.ch

Bachelorstudiengänge

Nicole Ochsner

Nicole Ochsner

Leiterin Praxisorganisation

+41 41 859 05 89

nicole.ochsner@phsz.ch
Corinne Gnos

Corinne Gnos

Sachbearbeiterin Ausbildung

T +41 41 859 05 88

corinne.gnos@phsz.ch
Cathrine Omlin

Cathrine Omlin

Sachbearbeiterin Ausbildung

T +41 41 859 05 80

cathrine.omlin@phsz.ch
Urs Moos

Urs Moos

Projektleiter Administration

T +41 41 859 05 81

urs.moos@phsz.ch

Vorbereitungskurs

Irma Anna Schoepfer Haake

Irma Anna Schoepfer Haake

Leiterin Vorbereitungskurs

T +41 41 859 05 63

irma.schoepfer@phsz.ch
Jeannette Kälin-Dubacher

Jeannette Kälin-Dubacher

Sachbearbeiterin Vorbereitungskurs

T +41 41 859 05 58

jeannette.kaelin@phsz.ch

E-Learning

Roger Sigrist

Roger Sigrist

Support E-Learning

T +41 41 859 05 74

roger.sigrist@phsz.ch
Stefan Aegerter

Stefan Aegerter

Support Moodle

+41 76 481 42 79

stefan.aegerter@phsz.ch